FacebookLinked in You Tube Pinterest
FacebookLinked in You TubePinterest

Aktuálně

OZELENĚNÍ STAVEB – ESTETICKÉ A FUNČNÍ ŘEŠENÍ, KTERÉ MÁ ČÍM PŘEKVAPIT.


Fasády budov, parkovacích domů, nákupních a logistických center, výrobních hal a dalších podobných objektů mají společného činitele. Tím jsou velké a často nevzhledné plochy, které nejenom, že výrazně narušují malebnost měst i krajiny, ale negativně ovlivňují i okolní klima. Optimalizaci těchto faktorů nabízí krytí těchto ploch zelení. Hledáte řešení, které by bylo kvalitní, plně funkční, jednoduše a rychle proveditelné a ještě k tomu esteticky zajímavé? Vyzkoušejte systémy pro ozelenění budov – nerezové sítě X-TEND®, nerezová lana I-SYS® a systém GREENCABLE®.

   

Města i jejich průmyslové zóny se začátkem třetího tisíciletí ještě výrazněji rozrůstají a mění celkový ráz krajiny i okolní mikroklima. Vnější pláště budov značně absorbují a odrážejí teplo. Následkem je mimo jiné zvýšený ohřev okolního vzduchu a půdy kolem staveb. Prostředí se tak stává méně komfortním k obývání. Tento jev navíc v čase způsobuje zvýšený odpar vody a úbytek srážek nad danou lokalitou. Odborné studie potvrzují škodlivé dopady souvisle zastavěných ploch na klima okolního prostředí a poukazují na celosvětový problém.

Nové trendy proto přinášejí do měst nazpět vytracenou zeleň a to nejen z estetických, ale právě i ekologických důvodů. Pozitivní vliv zeleně na okolní mikroklima je nesporný a citelný. Zeleň je schopna výrazně tlumit teplotní výkyvy a díky odparu vody udržuje přirozenou vlhkost vzduchu. Navíc z ovzduší zachycuje škodlivé látky a prach a také snižuje expozici hluku. Často se však potýkáme s tím, že přes veškeré úsilí nenacházíme dostatek místa pro zasazení potřebného množství zeleně.

Skvělým řešením jsou nerezové systémy Carl Stahl®, které tvoří nosnou konstrukci pro řízený růst rostlin jak vertikálních, tak horizontálních ploch.

   

Popínavé rostliny byly k dekoraci budov s oblibou používány již ve starověku. Díky nerezovým konstrukcím však ozeleňování získává zcela nový rozměr. Na obrázku předfasáda administrativní budovy.


Nerezové systémy Carl Stahl® - módní prvek i praktické řešení.

Ozelenění domu vizuálně zhodnotí a dodá estetický rozměr jinak nevýrazné fasádě. Vyberete-li si k ozelenění stálezelenou popínavou rostlinu, bude pak vaše zelená fasáda v zimě plnit nejen estetickou, ale i izolační funkci. Ozelenění fasády je vhodné i pokud potřebujete snížit expozici hluku z přilehlé frekventované ulice, rostliny totiž pohlcují zvuk. Je také účinnou ochranou proti UV záření, krupobití, extrémním teplotním výkyvům, znečišťujícím látkám a prachu. Fasáda tak bude chráněna před těmito vlivy. V létě vegetace chrání vnější pláště budov před intenzivním slunečním zářením a má příjemný chladivý účinek pro stavbu i okolí.


Ozelenění fasád není však jen esteticky a ekologicky zajímavým řešením. Použití nerezových systémů Carl Stahl® přináší investorům a majitelům domů i široké spektrum dalších praktických výhod:

• jsou lehké, světlu snadno prostupné a zároveň velmi pevné

• jsou bezpečné, vhodné i pro vysoké zatížení

• díky použitému materiálu garantují prakticky neomezenou životnost

• jsou vizuálně zajímavým designovým doplňkem domu

• jsou šetrnější k životnímu prostředí (díky stálosti materiálu nevzniká žádný odpad)

• konstrukce s distančními sloupky chrání fasádu domu před možnými negativními vlivy popínavých rostlin
(zamezuje nechtěnému přilnutí rostlin k omítce, brání vrůstání rostlin do spár a případných trhlin starší fasády domu, zabraňuje vlhkosti na fasádě - dešťová voda ulpívá na rostlinách a stéká po nich mimo dosah fasády)


Na výsledný efekt má výrazný vliv hustota porostu, kterou definuje zvolený rastr nosné konstrukce pro řízený růst rostlin. Celistvého ozelenění docílíme například využitím nerezové sítě X-TEND®.

   

Fasáda parkovacího domu.


Systémy pro ozelenění Carl Stahl®:

• X-TEND® nerezové sítě

• I-SYS® lanové sestavy

• GREENCABLE® variabilní lanový systém


Ukázky realizací s uplatněním nerezových sítí X-TEND®.


V parkovacím domě bratislavského Auparku plní nerezové sítě X-TEND® na lávkách pro pěší funkci bezpečné bariéry proti pádu osob. Po obvodu budovy budou v určených částech sloužit jako nosná konstrukce pro řízený růst rostlin. 

   

V této realizaci jsou použity také nerezové černé sítě, které dají vyniknout ocelovému rastru fasády budovy. Ve spodních úrovních jsme instalovali nerezová lana, po kterých se rostliny navedou na nerezové sítě a plynule tak zazelení linie únikových schodišť směrem nahoru k horním patrům. Celá budova tak získá příjemnou a vyváženou kompozici.


   

Zelená fasáda mimo jiné rozšíří zeleň sadů Janka Kráľa, které od parkovacího domu dělí pouze příjezdová cesta.


Nerezové systémy Carl Stahl® naleznou skvělé uplatnění v rámci ozelenění velkých ploch. Zelené fasády jsou esteticky zajímavé a díky jejich aplikaci mohou i souvisle zastavěné plochy průmyslových zón splynout s okolím a nenarušovat ráz krajiny.  

   

Již několik měsíců po instalaci určenou plochu plánovaně obrůstá zvolená zeleň.


Částečně ozelenění se čím dál častěji stává součástí projektů rodinných domů.  

   

Ukázka řešení požadavku velkého množství zeleně při nedostatku prostoru v okolí domu. Nerezová síť X-TEND® vytváří kompaktní rastr pro celistvé ozelenění části budovy, současně tvoří bezpečnou bariéru proti pádu osob z terasy domu. Při automatickém zavlažování obyvatelé domu ocení naprostou bezúdržbovost celé této realizace.


   

Výběrem vhodných druhů rostlin lze u objektů dosahovat i různých vizuálních a estetických efektů. Na výběr je z velkého množství pnoucích, ovíjivých a šlahounovitých druhů, opadavých i stálozelených rostlin s různou délkou a rychlostí růstu. Výběr se řídí jednotlivými projekty, účely ozelenění a představami o výsledku. V období květu okolí objektu navíc zpříjemní jejich vůně.


Ukázky realizací s uplatněním lanových sestev I-SYS®.

Městský úřad ve slovenské Trnavě požadoval částečné ozelenění stávající předsazené fasády domu. Cílem bylo více ozelenit lokalitu poblíž centra města, zároveň však zabránit zastínění oken kanceláří úřadu.  

   

Přání na ozelenění MÚ Trnava jsme vyřešili 36 ti lanovými sestavami I-SYS®, kdy vždy 3 sestavy tvoří jeden optický pruh. Tyto pruhy jsou v distanci 4 – 6 metrů od sebe. Sestavy jsou kotvené do horní části fasády domu a ve spodní části do záhonu, kde na lana navazují květiny. V úseku chodníku jsme zajistili, aby ocelové konstrukce naváděly rostliny dále na fasádu domu.


Systémy pro ozelenění budov nerezové sítě X-TEND® a lanové sestavy I-SYS® jsou vhodné i pro vysoké zatížení. Jejich kvality ocení zejména architekti, stavitelé a designéři, kteří hledají všestranný architektonický prvek s vynikajícími vlastnostmi.  

   

Rostliny jsou velmi estetické a společně s vhodně zvoleným rastrem nosné konstrukce oživují jinak nezajímavé plochy staveb.


Ukázky realizací s uplatněním variabilního lanového systému GREENCABLE®. Kvalita, jedinečnost, design.

   

Díky čtyřbodovému systému pro vedení lanka nabízí systém GREENCABLE® nevídanou projektovou svobodu. Distanční sloupky navíc dodáváme v osmi barevných variantách tak, abyste projekt mohli co nejvíce přizpůsobit prostředí, ve kterém je plánován. Využití naleznete v projektech ozelenění fasád budov, zídek i interiérů.


   

Realizace lanového systém GREENCABLE® pro NC Forum Poprad, Slovensko.


Systémy ozelenění lze funkčně využít i ve vnitřních prostorách budov.

Zelené plochy nemusí být vždy pouze součástí exteriéru, mají své opodstatnění i v interiérech budov. Podobně jako u venkovních ploch zlepšují klima, pomáhají zachytávat prach, zlepšují akustiku prostředí, podporují zastínění a v neposlední řadě jsou estetické.

   

Nerezové systémy Carl Stahl® nabízejí široké spektrum možností. Veškerá řešení jsou navrhována na míru našimi odborníky. U všech těchto realizací je třeba nezapomenout na automatické zavlažování, aby rostliny rychle a pravidelně rostly a bylo dosaženo cíleného efektu.